energia renovable Volrein

Projectes i instal·lacions d'energia solar tèrmica


energia solar termica 1


energia solar termica 2

L'energia solar tèrmica aprofita la radiació solar per convertir-la en calor útil mitjançant l'ús de col·lectors o panells solars tèrmics.

L'energia solar tèrmica s'aprofita per escalfar aigua calenta o algun altre fluid. Aquest líquid calent s'usa per obtenir aigua calenta sanitària, calefacció d'habitatges, escalfament de piscines i aplicacions industrials.

Llocs típics on s'instal·la l’energia solar tèrmica

- Habitatges plurifamiliars, per a aigua calenta sanitària.

- Cases unifamiliars, per a ACS (aigua calenta sanitària), ajuda a la calefacció, climatització de piscines, etc.

- Grans instal·lacions com residències, hotels, càmpings, poliesportius ...

Totes les instal·lacions realitzades compleixen amb el codi tècnic de l'edificació (CTE) a més de les ordenances municipals que les puguin afectar.

Un sistema d'energia solar tèrmica està format per un nombre de col·lectors solars que absorbeixen la radiació solar i escalfen l'aigua. Aquesta és emmagatzemada en un dipòsit d'inèrcia i s'utilitza per a l'escalfament d'aigua sanitària, jacuzzis, piscines o sistemes de calefacció per terra radiant. Un suport de gas, gasoil o elèctric és suficient.

Una instal·lació d'energia solar tèrmica és una de les millors inversions per donar suport al planeta i estalviar energia, a més d'una inversió rendible que s'amortitza en pocs anys.

Volrein-Sistemes disposa d'un servei de visita gratuïta, si voleu que li fem un estudi per optimitzar la seva instal·lació actual o realitzar una instal·lació nova, premi sobre el botó.

Demani pressupost de la seva instal·lació