energia renovable Volrein

Blog de noticies


energia solar fotovoltaica 7

AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC, EL QUE HE DE SABER, RD 244/2019
10 de juliol, 2019

El Consell de Ministres ha aprovat, 5 d'abril de 2019, el Reial Decret pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum a Espanya. Aquesta norma completa el marc regulador sobre aquesta qüestió, impulsat pel Reial decret llei 15/2018 pel qual es va derogar l'anomenat impost al Sol, i aporta certesa i seguretat als usuaris. Entre altres mesures, el Reial Decret publicat al BOE el 6 d'abril, és el RD 244/2019.

Llegir més