energia renovable Volrein

Automatizació de maquinària y electricitat industrial


automatizacion industrial


automatizacion industrial 1

Ja sigui pel compliment elèctric de les seves màquines, la modernització d'un sistema de gestió complet, per estalvis significatius d'energia o la millora de la seva productivitat, fins i tot simplement per a la resolució de problemes, la nostra empresa formada per enginyers i tècnics podrà assessorar-lo en aquest camp.

ESTUDI I IMPLEMENTACIÓ DE PROJECTES

- Enginyeria

- Realització del projecte

- Esquemes elèctrics (EPLAN o Autocad Elèctric)

- Adaptació a compliment CE de maquinària

- Construcció de quadres elèctrics

- Cablejat de camp

- Programació PLC

- Programació HMI (pantalles tàctils)

- Posada en servei


mas información